Федерация ИКТ клъстери за цифрово бъдеще на България

За нас

Федерацията на ИКТ клъстерите е организация базирана на равни права, равноправни организации, отворена към всеки ИКТ клъстер, който може и желае да допринесе за развитие на България в контекста на единния европейски цифров пазар.
Прилагането на дигиталните технологии и насърчаването на иновациите са основни предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика и създаването на устойчиво икономическо и социално развитие на страната.
Развитието и прилагането на клъстерния подход създава благоприятна бизнес среда за устойчив растеж на малките и средни предприятия в България.

Индустрия 4.0

Ускорено прилагане на концепцията, принципите и инструментите на индустрия 4.0 в България, като предпоставка за икономически растеж и конкурентоспособност.

Цифрови технологии

Насърчаване развитието и конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез прилагане на дигитални технологии.

Интелигентна специализация

Популяризиране прилагането на клъстерния подход като основен инструмент за реализиране на стратегията за интелигентна специализация в България.

Иновативни образователни процеси

Подпомагане на образователната система в България чрез внедряването на съвременни процеси, технологии и програми с цел придобиване на адекватни познания и умения.

Правителствена подкрепа

Поддържане на конструктивен диалог и активно участие в работата на държавните институции и администрацията с цел адекватно създаване на политики, проекти, програми подпомагащи дигиталното развитие, образованието, и развитие на клъстерите в България.

Световни пазари

Представяне на българските високотехнологични (ИКТ) клъстери на европейската и световната клъстерната арена като надеждни партньори и професионалисти в областта. Комуникация с други сектори от икономиката с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност на световните пазари.

Екип

Новини

Български иновационен и технологичен център - Български DigiTecH 4.0. е основан от Фондация ИКТ Клъстер в партньорство с MOVE.BG и Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии към Технически Университет – София.

Контакти

Адрес:

Бул. Цариградско шосе, 7-ми км, БИЦ ИЗОТ, ет. 2, офис № 290,
София 1784

Телефон:

02 489 97 44

Факс:

02 489 50 76

Email:

office@ictcluster.bg

Социални медии:
Адрес:

Бул. Цариградско шосе, 7-ми км, БИЦ ИЗОТ, ет. 2, офис № 290,
София 1784

Телефон:

003592 489 9744

Факс:

003592 489 50 76

Email:

office@btcluster.org

Адрес:

ул. "Морска сирена" бл. 25, ап. 53,
Варна 9002

Телефон:

359 888 793 785

Email:

office@ictclustervarna.com

Социални медии:
Адрес:

ул. "Кукленско шосе" 9Н, етаж 3, офис 4,
Пловдив 4004

Телефон:

+359 876 755 928

Email:

office@ictc-plovdiv.org

Социални медии:
Адрес:

бул. Иван Вазов 1,
Бургас 8000

Телефон:

+359 890 962 222

Email:

office@ictc-burgas.org

Социални медии: